Thông tin văn bản
Văn bản số 4275/VP-KTTC ngày 28/09/2016

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BTC về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Số ký hiệu: 4275/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BTC về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4275VPKTTC2016.rar