Thông tin văn bản
Văn bản số 7425/VP-KTTC ngày 07/10/2020 Sao gửi Quyết định sao gửi của Thủ tướng chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
Số ký hiệu: 7425/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định sao gửi của Thủ tướng chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012084909.zip