Thông tin văn bản
Văn bản số 4339/VP-KTTC ngày 03/10/2016

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Số ký hiệu: 4339/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/10/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4339VPKTTC2016.rar