Thông tin văn bản
Văn bản số 9235/VP-KTTC ngày 14/12/2020 Sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 9235/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201216082032.zip