Thông tin văn bản
Văn bản số 9376/VP-NCPC ngày 16/12/2020 Sao gửi báo cáo số 262/BC-BTP về tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Số ký hiệu: 9376/VP-NCPC Ngày ban hành: 16/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi báo cáo số 262/BC-BTP về tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201221093713.zip