Thông tin văn bản
Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 32/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 32 QD.signed.pdf