Thông tin văn bản
Văn bản số 4588/VP-KTTC ngày 18/10/2016

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Số ký hiệu: 4588/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/10/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4588VPKTTC2016.rar