Thông tin văn bản
Văn bản số 253/VP-NC ngày 11/01/2021 sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng.
Số ký hiệu: 253/VP-NC Ngày ban hành: 11/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114152434.zip