Thông tin văn bản
Văn bản số 541/VP-KT ngày 20/01/2021 sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 541/VP-KT Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141937.zip