Thông tin văn bản
Văn bản số 682/VP-KT ngày 26/01/2021 Sao gửi Quyết định số 2/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 682/VP-KT Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210127080711.zip