Thông tin văn bản
Văn bản số 5360/VP-VX ngày 29/11/2016

góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đ/v phép đo khối lượng TM bán lẻ

Số ký hiệu: 5360/VP-VX Ngày ban hành: 29/11/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đ/v phép đo khối lượng TM bán lẻ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5360VPVX2016.rar