Thông tin văn bản
Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 12/01/2021 Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ( từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)
Số ký hiệu: 06/BC-UBND Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ( từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 06 BC.signed.pdf