Thông tin văn bản
Công văn số 153/UBND-KGVX ngày 19/01/2021 Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
Số ký hiệu: 153/UBND-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 153 ub.signed.pdf