Thông tin văn bản
Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 20/01/2021 Báo cáo định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 11/BC-UBND Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo định kỳ lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 11 bc.signed.pdf