Thông tin văn bản
Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế hoạch tổ chức tổng kết CLQG về PCTN đến năm 2020 và công ước LQH về chống tham nhũng (UNCAC)
Số ký hiệu: 235/KH-UBND Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức tổng kết CLQG về PCTN đến năm 2020 và công ước LQH về chống tham nhũng (UNCAC)
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 235 ub.signed.pdf