Thông tin văn bản
Văn bản số 839/VP-NC ngày 02/02/2021 sao gửi Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
Số ký hiệu: 839/VP-NC Ngày ban hành: 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104201.zip