Thông tin văn bản
Văn bản số 918/VP-KGVX ngày 05/02/2021 sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 918/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104659.zip