Thông tin văn bản
Văn bản số 1194/VP-KT ngày 25/02/2021 sao gửi Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1194/VP-KT Ngày ban hành: 25/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210301090039.zip