Thông tin văn bản
Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 401/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 401 qd.signed.pdf