Thông tin văn bản
Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 Quyết định Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Số ký hiệu: 827/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 827 qd. thanh lap ban bien tap bao.signed.pdf