Thông tin văn bản
Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 31/05/2021 QĐ v.v Thu hồi 1.459.844 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh
Số ký hiệu: 1164/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v.v Thu hồi 1.459.844 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1164 qd. thu hoi 1.459.844m.signed.pdf