Thông tin văn bản
Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục PT trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1121/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục PT trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1121 qd. danh muc sach giao khoa.signed.pdf