Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1392/KH-UBND ngày 11/05/2021 Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
Số ký hiệu: 1392/KH-UBND Ngày ban hành: 11/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2021 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1392 kh. trien khai QD 1291.signed.pdf