Thông tin văn bản
Văn bản số 2244/VP-KTTC ngày 20/05/2014

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2012/NĐ-CP

Số ký hiệu: 2244/VP-KTTC Ngày ban hành: 20/05/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2012/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2244VPKTTC2014.rar