Thông tin văn bản
Văn bản số 841/VP-KTTC ngày 02/03/2017
Số ký hiệu: 841/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 841VPKTTC2017.rar