Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 56/2020/QĐ-UBNDngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/06/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 56/2020/QĐ-UBNDngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 13 qppl.signed.pdf