Thông tin văn bản
Văn bản số 4505/VP-KT ngày 09/07/2021 Sao gửi Thông tư số 53/2021/TT-BTC
Số ký hiệu: 4505/VP-KT Ngày ban hành: 09/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 53/2021/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210727091426.zip