Thông tin văn bản
Văn bản số 1213/VP-VX ngày 24/03/2017

Về việc : (CKS) góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của TTCP về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn.

Số ký hiệu: 1213/VP-VX Ngày ban hành: 24/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của TTCP về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1213VPVX2017.rar