Thông tin văn bản
Văn bản số 5846/VP-KGVX ngày 31/08/2021 Sao gửi văn bản : Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
Số ký hiệu: 5846/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản : Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905172241.zip