Thông tin văn bản
Văn bản số 7206/VP-KT ngày 22/10/2021 Sao gửi Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7206/VP-KT Ngày ban hành: 22/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102083843.zip