Thông tin văn bản
Văn bản số 1329/VP-VX ngày 30/03/2017

CKS -  góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nd và biện pháp thi hành QĐ 55/2016/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 1329/VP-VX Ngày ban hành: 30/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

CKS -  góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nd và biện pháp thi hành QĐ 55/2016/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1329VPVX2017.rar