Thông tin văn bản
Văn bản số 7535/VP-TH ngày 04/11/2021 Sao gửi Công văn số 7389/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/10/2021 của Bộ KHĐT
Số ký hiệu: 7535/VP-TH Ngày ban hành: 04/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 7389/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/10/2021 của Bộ KHĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112154122.zip