Thông tin văn bản
Văn bản số 7864/VP-NC ngày 16/11/2021 Sao gửi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7864/VP-NC Ngày ban hành: 16/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211117113658.zip