Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 29/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/12/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 29.2021.QDUB.signed.pdf