Thông tin văn bản
Văn bản số 8638/VP-KGVX ngày 16/12/2021 sao gửi Quyết định số 4601/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 8638/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4601/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229102331.zip