Thông tin văn bản
Văn bản số 699/VP-KGVX ngày 31/01/2022 Sao gửi văn bản: Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH
Số ký hiệu: 699/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207085254.zip