Thông tin văn bản
Văn bản số 594/VP-KT ngày 25/01/2022 sao gửi Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ TNMT
Số ký hiệu: 594/VP-KT Ngày ban hành: 25/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ TNMT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207093827.zip