Thông tin văn bản
Văn bản số 2142/VP-NC ngày 01/04/2022 sao gửi văn bản (Công văn số 967/BNG-LS)
Số ký hiệu: 2142/VP-NC Ngày ban hành: 01/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản (Công văn số 967/BNG-LS)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504142825.zip