Thông tin văn bản
Văn bản số 1821/VP-KTTC ngày 05/05/2017

Về việc :  Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN bằng NSNN

Số ký hiệu: 1821/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :  Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN bằng NSNN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1821VPKTTC2017.rar