Thông tin văn bản
Văn bản số 1822/VP-KTTC ngày 05/05/2017

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Số ký hiệu: 1822/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1822VPKTTC2017.rar