Thông tin văn bản
Văn bản số 5364/VP-NC ngày 26/07/2022 Sao gửi Thông tư số 43/2022/TT-BTC
Số ký hiệu: 5364/VP-NC Ngày ban hành: 26/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 43/2022/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220801103545.zip