Thông tin văn bản
Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 30/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/10/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 30 qppl.signed.pdf