Thông tin văn bản
Văn bản số 8570/VP-KT ngày 09/11/2022 Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-TCTXDNTM ngày 04/11/2022 của Tổ Công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 8570/VP-KT Ngày ban hành: 09/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-TCTXDNTM ngày 04/11/2022 của Tổ Công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221125151507.zip