Thông tin văn bản
Văn bản số 1824/VP-KTTC ngày 10/05/2017 Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn
Số ký hiệu: 1824/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1824VPKTTC2017.rar