Thông tin văn bản
Văn bản số 1963/VP-VX ngày 10/05/2017

Về việc :(CKS) tuyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Công an về hồ sơ cai nghiện bắt buộc

Số ký hiệu: 1963/VP-VX Ngày ban hành: 10/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :(CKS) tuyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Công an về hồ sơ cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1963VPVX2017.rar