Thông tin văn bản
Văn bản số 1602/VP-KT ngày 28/02/2023 sao gửi Quyết định số 117/QĐ-UBQG ngày 22/02/2023, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Kìm kiếm cứu nạn
Số ký hiệu: 1602/VP-KT Ngày ban hành: 28/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 117/QĐ-UBQG ngày 22/02/2023, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Kìm kiếm cứu nạn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230308155345.zip