Thông tin văn bản
Văn bản số 2973/BKHĐT-TCTT ngày 15/05/2014

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lồng ghép các Chương trình MTQG trên địa bàn xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Số ký hiệu: 2973/BKHĐT-TCTT Ngày ban hành: 15/05/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lồng ghép các Chương trình MTQG trên địa bàn xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2973BKHDTTCTT2014.PDF