Thông tin văn bản
Văn bản số 3740/VP-KGVX ngày 28/04/2023 Sao gửi văn bản Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3740/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515102900.zip