Thông tin văn bản
Văn bản số 4811/VP-KSTTHC ngày 07/06/2023 sao gửi Quyết định số 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 4811/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 07/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230609142554.zip