Thông tin văn bản
Văn bản số 4960/VP-KT ngày 12/06/2023 sao gửi Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 4960/VP-KT Ngày ban hành: 12/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230619080712.zip